کارت خرید

سرور دانلود

سرور دانلود پلن 1

کانفیگ رایگان
پشتیبانی رایگان

 • 1 GB DDR3 Ram
 • 1 Core – 1000 Mhz – Intel® Core™ i7-4770 CPU
 • 100 GB SATA HDD
 • 1 GB Port
 • Unlimited Bandwidth
 • USA / Germany Server Location
 • Dacentec / Hetzner Data Center
سرور دانلود پلن 2

کانفیگ رایگان
پشتیبانی رایگان

 • 2 GB DDR3 Ram
 • 2 Core – 1500 Mhz – Intel® Core™ i7-4770 CPU
 • 300 GB SATA HDD
 • 1 GB Port
 • Unlimited Bandwidth
 • USA / Germany Server Location
 • Dacentec / Hetzner Data Center
سرور دانلود پلن 3

کانفیگ رایگان
پشتیبانی رایگان

 • 3 GB DDR3 Ram
 • 2 Core – 2000 Mhz – Intel® Core™ i7-4770 CPU
 • 500 GB SATA HDD
 • 1 GB Port
 • Unlimited Bandwidth
 • USA / Germany Server Location
 • Dacentec / Hetzner Data Center
سرور دانلود پلن 4

کانفیگ رایگان
پشتیبانی رایگان

 • 4 GB DDR3 Ram
 • 3 Core – 2000 Mhz – Intel® Core™ i7-4770 CPU
 • 1 TB SATA HDD
 • 1 GB Port
 • Unlimited Bandwidth
 • USA / Germany Server Location
 • Dacentec / Hetzner Data Center

Powered by WHMCompleteSolution