کارت خرید

شروع از
30,000تومان
ماهانه
سرور مجازی آمریکا پلن 1
Ram
1 GB DDR3
CPU
1 Core – 1000 Mhz – Intel® Core™ i7-4770
HDD
30 GB SATA
Port
1 GB
Bandwidth
Unlimited
Server Location
USA
Data Center
Dacentec
کانفیگ رایگان
پشتیبانی رایگان
شروع از
40,000تومان
ماهانه
سرور مجازی آمریکا پلن 2
Ram
2 GB DDR3
CPU
2 Core – 1500 Mhz – Intel® Core™ i7-4770
HDD
50 GB SATA
Port
1 GB
Bandwidth
Unlimited
Server Location
USA
Data Center
Dacentec
کانفیگ رایگان
پشتیبانی رایگان
شروع از
55,000تومان
ماهانه
سرور مجازی آمریکا پلن 3
Ram
3 GB DDR3
CPU
2 Core – 2000 Mhz – Intel® Core™ i7-4770
HDD
70 GB SATA
Port
1 GB
Bandwidth
Unlimited
Server Location
USA
Data Center
Dacentec
کانفیگ رایگان
پشتیبانی رایگان
شروع از
65,000تومان
ماهانه
سرور مجازی آمریکا پلن 4
Ram
4 GB DDR3
CPU
3 Core – 2000 Mhz – Intel® Core™ i7-4770
HDD
100 GB SATA
Port
1 GB
Bandwidth
Unlimited
Server Location
USA
Data Center
Dacentec
کانفیگ رایگان
پشتیبانی رایگان
شروع از
85,000تومان
ماهانه
سرور مجازی آمریکا پلن 5
Ram
6 GB DDR3
CPU
4 Core – 2000 Mhz – Intel® Core™ i7-4770
HDD
150 GB SATA
Port
1 GB
Bandwidth
Unlimited
Server Location
USA
Data Center
Dacentec
کانفیگ رایگان
پشتیبانی رایگان
شروع از
100,000تومان
ماهانه
سرور مجازی آمریکا پلن 6
Ram
8 GB DDR3
CPU
4 Core – 2500 Mhz – Intel® Core™ i7-4770
HDD
200 GB SATA
Port
1 GB
Bandwidth
Unlimited
Server Location
USA
Data Center
Dacentec
کانفیگ رایگان
پشتیبانی رایگان
شروع از
150,000تومان
ماهانه
سرور مجازی آمریکا پلن 7
Ram
16 GB DDR3
CPU
4 Core – 3000 Mhz – Intel® Core™ i7-4770
HDD
500 GB SATA
Port
1 GB
Bandwidth
Unlimited
Server Location
USA
Data Center
Dacentec
کانفیگ رایگان
پشتیبانی رایگان

Powered by WHMCompleteSolution