کارت خرید

سرور مجازی آلمان

 • سرور مجازی آلمان پلن 1

  • 1 GB DDR3 Ram
  • 1 Core – 1000 Mhz – Intel® Core™ i7-4770 CPU
  • 30 GB SATA HDD
  • 1 GB Port
  • Unlimited Bandwidth
  • Germany Server Location
  • Hetzner Data Center
  از 60,000/mo
  سفارش دهید
 • سرور مجازی آلمان پلن 2

  • 2 GB DDR3 Ram
  • 2 Core – 1500 Mhz – Intel® Core™ i7-4770 CPU
  • 50 GB SATA HDD
  • 1 GB Port
  • Unlimited Bandwidth
  • Germany Server Location
  • Hetzner Data Center
  از 100,000/mo
  سفارش دهید
 • سرور مجازی آلمان پلن 3

  • 3 GB DDR3 Ram
  • 2 Core – 2000 Mhz – Intel® Core™ i7-4770 CPU
  • 70 GB SATA HDD
  • 1 GB Port
  • Unlimited Bandwidth
  • Germany Server Location
  • Hetzner Data Center
  از 120,000/mo
  سفارش دهید
 • سرور مجازی آلمان پلن 4

  • 4 GB DDR3 Ram
  • 3 Core – 2000 Mhz – Intel® Core™ i7-4770 CPU
  • 100 GB SATA HDD
  • 1 GB Port
  • Unlimited Bandwidth
  • Germany Server Location
  • Hetzner Data Center
  از 160,000/mo
  سفارش دهید
 • سرور مجازی آلمان پلن 5

  • 6 GB DDR3 Ram
  • 4 Core – 2000 Mhz – Intel® Core™ i7-4770 CPU
  • 150 GB SATA HDD
  • 1 GB Port
  • Unlimited Bandwidth
  • Germany Server Location
  • Hetzner Data Center
  از 200,000/mo
  سفارش دهید
 • سرور مجازی آلمان پلن 6

  • 8 GB DDR3 Ram
  • 4 Core – 2500 Mhz – Intel® Core™ i7-4770 CPU
  • 200 GB SATA HDD
  • 1 GB Port
  • Unlimited Bandwidth
  • Germany Server Location
  • Hetzner Data Center
  از 280,000/mo
  سفارش دهید
 • سرور مجازی آلمان پلن 7

  • 16 GB DDR3 Ram
  • 4 Core – 3000 Mhz – Intel® Core™ i7-4770 CPU
  • 500 GB SATA HDD
  • 1 GB Port
  • Unlimited Bandwidth
  • Germany Server Location
  • Hetzner Data Center
  از 500,000/mo
  سفارش دهید

Powered by WHMCompleteSolution