کارت خرید

سرور ارسال ایمیل

 • سرور ایمیل پلن 1

  از 100,000/mo
  خارج از دسترس
  • 4 GB DDR3 Ram
  • 3 Core – 2000 Mhz – Intel® Core™ i7-4770 CPU
  • 100 GB SATA HDD
  • 1 GB Port
  • Unlimited Bandwidth
  • Germany Server Location
  • Hetzner Data Center
  • 1 عدد تعداد آی پی
 • سرور ایمیل پلن 2

  از 150,000/mo
  خارج از دسترس
  • 6 GB DDR3 Ram
  • 3 Core – 2500 Mhz – Intel® Core™ i7-4770 CPU
  • 150 GB SATA HDD
  • 1 GB Port
  • Unlimited Bandwidth
  • Germany Server Location
  • Hetzner Data Center
  • 2 عدد تعداد آی پی
 • سرور ایمیل پلن 3

  از 200,000/mo
  خارج از دسترس
  • 8 GB DDR3 Ram
  • 4 Core – 2500 Mhz – Intel® Core™ i7-4770 CPU
  • 200 GB SATA HDD
  • 1 GB Port
  • Unlimited Bandwidth
  • Germany Server Location
  • Hetzner Data Center
  • 3 عدد تعداد آی پی
 • سرور ایمیل پلن 4

  از 300,000/mo
  خارج از دسترس
  • 16 GB DDR3 Ram
  • 4 Core – 3500 Mhz – Intel® Core™ i7-4770 CPU
  • 500 GB SATA HDD
  • 1 GB Port
  • Unlimited Bandwidth
  • Germany Server Location
  • Hetzner Data Center
  • 5 عدد تعداد آی پی

Powered by WHMCompleteSolution