کارت خرید

سرور مجازی ایران

سرور مجازی ایران پلن 1 3 موجود است

کانفیگ رایگان
پشتیبانی رایگان

 • 1 GB DDR3 Ram
 • 2 Core – 2000 Mhz – Intel Xeon L5520 CPU
 • 40 GB SATA HDD
 • 1 GB Port
 • نامحدود پهنای باند
 • ایران مکان سرور
 • زیرساخت دیتاسنتر
سرور مجازی ایران پلن 2 10 موجود است

کانفیگ رایگان
پشتیبانی رایگان

 • 2 GB DDR3 Ram
 • 4 Core – 2000 Mhz – Intel Xeon L5520 CPU
 • 60 GB SATA HDD
 • 1 GB Port
 • نامحدود پهنای باند
 • ایران مکان سرور
 • زیرساخت دیتاسنتر
سرور مجازی ایران پلن 3 10 موجود است

کانفیگ رایگان
پشتیبانی رایگان

 • 3 GB DDR3 Ram
 • 4 Core – 2500 Mhz – Intel Xeon L5520 CPU
 • 80 GB SATA HDD
 • 1 GB Port
 • نامحدود پهنای باند
 • ایران مکان سرور
 • زیرساخت دیتاسنتر
سرور مجازی ایران پلن 4 10 موجود است

کانفیگ رایگان
پشتیبانی رایگان

 • 4 GB DDR3 Ram
 • 4 Core – 3000 Mhz – Intel Xeon L5520 CPU
 • 100 GB SATA HDD
 • 1 GB Port
 • نامحدود پهنای باند
 • ایران مکان سرور
 • زیرساخت دیتاسنتر
سرور مجازی ایران پلن 5 10 موجود است

کانفیگ رایگان
پشتیبانی رایگان

 • 6 GB DDR3 Ram
 • 6 Core – 3500 Mhz – Intel Xeon L5520 CPU
 • 150 GB SATA HDD
 • 1 GB Port
 • نامحدود پهنای باند
 • ایران مکان سرور
 • زیرساخت دیتاسنتر
سرور مجازی ایران پلن 6 10 موجود است

کانفیگ رایگان
پشتیبانی رایگان

 • 8 GB DDR3 Ram
 • 6 Core – 4000 Mhz – Intel Xeon L5520 CPU
 • 200 GB SATA HDD
 • 1 GB Port
 • نامحدود پهنای باند
 • ایران مکان سرور
 • زیرساخت دیتاسنتر
سرور مجازی ایران پلن 7 10 موجود است

کانفیگ رایگان
پشتیبانی رایگان

 • 12 GB DDR3 Ram
 • 8 Core – 4000 Mhz – Intel Xeon L5520 CPU
 • 300 GB SATA HDD
 • 1 GB Port
 • نامحدود پهنای باند
 • ایران مکان سرور
 • زیرساخت دیتاسنتر
سرور مجازی ایران پلن 8 10 موجود است

کانفیگ رایگان
پشتیبانی رایگان

 • 16 GB DDR3 Ram
 • 12 Core – 4500 Mhz – Intel Xeon L5520 CPU
 • 500 GB SATA HDD
 • 1 GB Port
 • نامحدود پهنای باند
 • ایران مکان سرور
 • زیرساخت دیتاسنتر

Powered by WHMCompleteSolution