کارت خرید

هاست لینوکس خارج - cPanel

هاست آلمان سی پنل 500 مگابایت
 • 500MB SSD فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد ساب دامنه
 • نامحدود تعداد پارک دامنه
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • نامحدود تعداد اکانت اف تی پی
 • سی پنل کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • CXS آنتی شلر
هاست آلمان سی پنل 1 گیگابایت
 • 1GB SSD فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد ساب دامنه
 • نامحدود تعداد پارک دامنه
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • نامحدود تعداد اکانت اف تی پی
 • سی پنل کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • CXS آنتی شلر
هاست آلمان سی پنل 2 گیگابایت
 • 2GB SSD فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد ساب دامنه
 • نامحدود تعداد پارک دامنه
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • نامحدود تعداد اکانت اف تی پی
 • سی پنل کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • CXS آنتی شلر
هاست آلمان سی پنل 3 گیگابایت
 • 3GB SSD فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد ساب دامنه
 • نامحدود تعداد پارک دامنه
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • نامحدود تعداد اکانت اف تی پی
 • سی پنل کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • CXS آنتی شلر
هاست آلمان سی پنل 5 گیگابایت
 • 5GB SSD فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد ساب دامنه
 • نامحدود تعداد پارک دامنه
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • نامحدود تعداد اکانت اف تی پی
 • سی پنل کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • CXS آنتی شلر
هاست آلمان سی پنل 10 گیگابایت
 • 3GB SSD فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد ساب دامنه
 • نامحدود تعداد پارک دامنه
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • نامحدود تعداد اکانت اف تی پی
 • سی پنل کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
 • CXS آنتی شلر

Powered by WHMCompleteSolution